Ваш електронски водич за јавне набавке

Семинари Србије

МИ РАЗВИЈАМО ВАШE ПОСЛОВАЊЕ КРОЗ РАЗВОЈ ВАШИХ ЉУДИ

Семинари Србије баве се едукацијом одраслих на савремени начин. Наша прича почиње 2015. године када се оформио тим са вишегодишњим искуством у организовању и вођењу семинара и радионица са циљем да помогне директорима, менаџерима и запосленима да кроз развој и унапређење својих вештина унапреде себе и своје пословање као и продуктивност организација у којима раде.

Како бисмо оставрили наведени циљ, организујемо квалитетне стручне скупове - радионице, конференције, семинаре, обуке и саветовања за које ангажујемо еминентне предаваче и врсне стручњаке у својим областима. Искуство наших предавача омогућава свим нашим полазницима да на лакши и занимљивији начин унапреде постојећа знања и стекну нова, развију одређене вештине и усвоје нове трендове.

Области које покривамо

  • Јавне набавке
  • Безбедност и здравље на раду
  • Управљање пројектима
  • Комуникационе вештине
  • Радно-правно законодавство

Већина наших стручних скупова је организована у форми радионица, где полазници имају могућност да активно учествују и кроз практичан рад решавају проблеме са којима се свакодневно сусрећу. Поред ових радионица, свим нашим корисницима било да су у питању приватне компаније, јавне установе или друга правна лица, приближавамо и нове законске оквире и трендове у пословању.